Idag är det


KUNSKAPSTEST – NAVIGATION

Här kan du testa dina förkunskaper om du har för avsikt att delta i navigationskurs där förkunskaper krävs, exempelvis sammanslagen skärgårds/kustskeppare eller kustskepparkurs.
Detta test är ett tidigare prov för förarintyg.
 
Den del av sjökort 616 Dalarö – Nynäshamn som behövs för provet finner du här

Du kontrollerar själv dina svar i facit.


 

Du har under vintern köpt en 9 meter lång, begagnad motorbåt. Båten är just sjösatt
för våren och ligger förtöjd i båthamnen i Nynäshamn.

 

 1. Du tänder dina lanternor för att kontrollera dessa. Vilka ljus skall båten ha och inom vilka
  sektorer skall de lysa?    Rita gärna.
 1. Förutom länspump, lanternor, kompass, signalhorn, logg och förtöjningslinor, är det ganska dåligt
  ställt med säkerhetsutrustningen ombord.
  Nämn minst fyra viktiga saker som du anser att du måste ha för att öka säkerheten innan
  du kastar loss?
 1. Innan du ger dig iväg vill du ha en väderleksprognos. Var erhåller du den bäst för ditt område?
 1. Båten är nu klar för premiärturen. Du kastar loss från bryggan.

a.   Något om styrbord ser du en annan båt, som också håller på att ge sig iväg.
                  Han tutar tre korta signaler. Vad menas med detta?

b.   En annan större båt är på ingång mot hamnen och styr nu mot dig.
Han tutar  två korta signaler. Vad menas med det och vad bör du göra?

 1. Du går ut ur hamnen norrut längs farleden, norr om N Stegholmen och sätter kurs 
  söderut mot  Måsknuvs fyr (vid Mälsten). När du är i höjd med Örngrunds fyr så vill du
  kontrollera din kompass och girar därför babord, så att du får Örngrunds fyr ens fyren
  Östra Röko (namnet inte helt utskrivet i kortet - endast Östra R - se sjökortkopians övre 
  högra hörn). När du befinner dig i enslinjen visar kompassen 080 grader.
  1. Hur många grader fel visar kompassen?
  2. Vilka felkällor kan orsaka detta fel och hur stora är de i detta fall?
 1. Du vill nu också kontrollera loggen.
  Från fyren Örngrund tvärs styrbord fram till fyren Ö Röko tog det 23 minuter.
  Vilken fart har du haft?
 1. Nu passar din vän på och frågar om några symboler i sjökortet.
  Vad svarar du honom?

 1. Var kan du kontrollera att du har ett aktuellt sjökort?
 1. På avstånd ser du en mäktig dimbank (vanligt på våren). För säkerhets skull gör du en     
  positionsbestämning med din pejlkompass.

         Du pejlar fyren Örngrund i bäring 310 grader och fyren Östra Röko i bäring 034 grader.
         Var befinner du dig? Ange läget i latitud och longitud.  

   10. Cirka 0,5 M öster om läget ovan finns det en prick. Vilken typ
          av prick är detta och vilken färg har den?
 1. Du påbörjar nu mistsignalering. Vilken signal skall du avge?
 1. Vad bör du som fritidsbåtsskeppare göra om du råkar ut för dimma?
 1. Det börjar mörkna och du tänder dina lanternor. För om dig om babord ser du:
  Vad är det du ser och vad blir din åtgärd?

       

 1. Fyren du nu styr mot börjar bli grön. Åt vilket håll bör du gira.
 1. Beskriv med ord hur fyrarna Örngrund Q WRG 10M,  Östra Röko Fl (2) WRG 6s 6M 
  och Måsknuv Mo
  (. __) WRG 8s 13M, lyser.
  Vilka färger lyser de med? Hur långt syns de vid normal sikt?
 1. När ni håller på att laga middag spiller din vän en kastrull med hett vatten över armen.
  Vad kan detta innebära? Vad bör du göra?
 1. Innan du går och lägger dig lyssnar du på vädret. En kallfrontspassage väntas under natten.
  Vad kan detta innebära?

 

FACIT

 

Bullandö Marina, 139 56 Värmdö. Tel: 08-718 25 60. Fax: 08-544 015 91.  info@batagarskolan.se

Webmaster.   Senaste ändring den 08 februari 2006   
Copyright ©: Båtägarskolan 2005