FACIT
KUNSKAPSTEST – NAVIGATION

 

       Antalet poäng anges efter respektive svar.

1.  Styrbord grön, babord röd. Båda lyser från rätt förut till 112,5 grader på respektive 
    
sida. Toppljuset täcker sidoljusets lysvinklar alltså 225 grader och akterljuset
    
lyser i 135 grader.

 

      Poäng: 3 - för helt rätt svar

2.   Här räknas upp ett fåtal exempel av många. Flytväst, nödsignal, brandsläckare, förbandslåda,
      frälsarkrans, hansalina, VHF, 
rundradio.

      Poäng: 2 - för fyra rätta svar

3.   P4 skärgårdsväder, VHF kustväderprognos.

      Poäng: 2 - för helt rätt svar

4.   a. Båten backar
b. Han girar babord och det gör även jag.

      Poäng: 2 - för helt rätt svar

5.   a. Kompassen visar 7 grader fel (K = 073)

      Poäng: 2 - för helt rätt svar

b. Missvisning och deviation
    Felet orsakas av missvisning och deviation.
    Missvisningen är cirka 4 grader och resten av felet beror på deviationen.

            Kommentar
            Svaret ovan är tillräckligt på förarintygsnivå och ger full poäng.
 
            Ett mera fullständigt svar ser ut så här
            Missvisningen år 2005 är 3,8 grader (den var år 3,3 grader år 2000 och har därefter
            ökat med 0,1 grad per år d.v.s. med 0,5 till år 2005)
            Resten av felet beror på deviationen dvs 7 - 3,8 = + 3,2

      Poäng: 2 - för helt rätt svar

6.   Farten är 5 knop. (distansen är 1,9 M)

      Poäng: 2 - för helt rätt svar

7.   a.   Kummel med radarreflektor
b.   Tavla
c.   Bränning
d.   Gästhamn
e.   Väderkvarn
f.    Ankring och fiske förbjudet

      Poäng: 3 - för helt rätt svar, 0,5 per tecken.

8.   Se UFS stämpeln i sjökortets nedre vänstra hörn.

      Poäng: 2 - för helt rätt svar

9.   Position uttaget från det bifogade sjökortet som är ett WGS 84 kort.
Lat 58.53,1N Long 18.03,1 E

      Poäng: 4 - för helt rätt svar

10.  Det är en nordprick som står norr om grundet. Pricken är svart upptill
       och gul nedtill på stången. 

       Poäng: 2 - för helt rätt svar

11.  Ett långt ljud varannan minut för maskindrivet fartyg som gör fart genom vattnet.

       Poäng: 2 - för helt rätt svar

12.  Bestäm ditt läge, gå mot en skyddad ankarplats och utnyttja din logg och ditt ekolod
  samt GPS. Undvik trafikerade leder. Invänta där bättre sikt.

        Poäng: 2 - för helt rätt svar

13.   a.  En segelbåt på skärande kurs, jag girar babord och går akter om.
  b.  Ett maskindrivet fartyg > 50 meter, som går bort från mig. Jag bibehåller min kurs
  c.  Ett mindre maskindrivet fartyg, som går på kollisionskurs. Jag väjer styrbord och 
 
      går akter om.

       Poäng: 3 - för helt rätt svar.(0,5 poäng för rätt typ av fartyg
         samt för rätt åtgärd)

14.   Du skall gira babord för att komma in i vit sektor igen. Sken mot sken!

        Poäng: 2 - för helt rätt svar

15.   Örngrund: 60 blixtar/minut, har vita, gröna och röda sektorer. Syns på c:a 10 sjömils
 avstånd vid god sikt.
 Östra Röko: 2 blixtar i varje period om 6 sekunder, har vita, gröna och röda sektorer.  
 Syns på c:a 6 sjömils avstånd vid god sikt.
 Måsknuv: En morsefyr med en kort och en lång signal i varje period om 8 sekunder,
 har vita, gröna och röda sektorer. Syns på c:a 13 sjömils avstånd vid god sikt.

       Poäng: 3 - för helt rätt svar, 1 poäng för rätt svar på varje fyr.

16.   Om hela armen har blivit skadad så är det en andra eller tredje gradens brännskada.
 Om skadan är större än 10 % av kroppsytan är risken stor för cirkulationssvikt.

 Kontakta i så fall sjukvårdshjälp per ambulans eller helikopter. Kyl brännskadan
 direkt i kallt vatten i minst 20 minuter.

       Poäng: 2 - för helt rätt svar

17.   Vinden kan öka kraftigt och vrida uppemot 90 - 120 grader medurs, risk för regnbyar.
 Du har väl lagt dig i lä för alla vindar?

       Poäng: 2 - för helt rätt svar

 

Maximalt antal poäng =  42

 

      Ditt poängtal =

                                                                                                                   TILLBAKA


 

 Rekommendation från Båtägarskolan

 

30 poäng eller mer

Du har mycket goda teoretiska kunskaper och kan börja på en sammanslagen kurs
eller kustskeppare.

25 – 29 poäng

Du har goda teoretiska kunskaper och kan börja på en sammanslagen kurs eller kustskeppare.
Du bör repetera vissa delar av skärgårdsskepparkursen för att lära dig mera om de frågor
som du inte har svarat rätt på.

20 – 24 poäng

Du kan rätt mycket men bör läsa på ordentligt innan kursen startar.
Om du har tänkt gå en kustskepparkurs bör du ha minst 25 poäng!

15 – 19 poäng

Du måste läsa på mycket om du skall börja på kursen.
Gör testet en gång till efter det att du har repeterat förarintygskursen.

Om resultatet då blir 20 poäng eller mer kan du anmäla dig till sammanslagen kurs.

De första kvällarna på den kursen kommer vi att repetera förarintygskursen.

Om du har tänkt gå en kustskepparkurs bör du ha minst 25 poäng!

 

Gör testet en gång till efter det att du har repeterat förarintygskursen.
Om resultatet då blir 20 poäng eller mer kan du anmäla dig till kursen.

14 poäng eller mindre

Du bör gå en skärgårdsskepparkurs (för förarintyg) först hos Båtägarskolan.

 

Bullandö Marina, 139 56 Värmdö. Tel: 08-718 25 60. Fax: 08-544 015 91.  info@batagarskolan.se

Webmaster.   Senaste ändring den 08 februari 2006   
Copyright ©: Båtägarskolan 2005